การเก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจ

การเก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจ การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ ควรล้างมือและทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง เก็บปัสสาวะเฉพาะช่วงกลาง โดยให้ปัสสาวะในช่วงแรกและช่วงท้ายทิ้งไปปริมาณการเก็บประมาณ 30-60 มิลลิลิตร (1-2 [...]

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ Ultrasound

การเตรียมตัวก่อนตรวจ Ultrasound การเตรียมตัวเพื่อตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)  1. งดอาหาร [...]

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ Thin Prep Pap Test

การเตรียมตัวตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Thin Prep Pap Test)  ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือตรวจช่วง [...]

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ Mammogram

ตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram (X-Ray) ควรตรวจหลังมีประจำเดือน 7 - 10 วัน [...]

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ Bone Mineral Density

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ Bone Mineral Density ไม่ต้องงดน้ำ และงดอาหาร รับประทานอาหารได้ตามปกติ ต้องไม่ตั้งครรภ์ [...]